Spoštovani.

Nezadržno se približuje pričetek novega šolskega leta. Upam, da ste si odpočili in nabrali novih moči.

Veseli me, da trenutna epidemiološka slika omogoča, da se v šolo vrnete vsi učenci od 1. do 9. razreda.

Da bi zagotovili varnost vseh udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa na šoli in kakovostno organizirali delo, vas pozivam, da v šolo prihajate samo zdravi učenci.

Vse informacije o prvem šolskem dnevu, protokolu ravnanja na šoli in podružnicah, bomo objavili na spletni strani šole in vam poslali po e-pošti v tem tednu.

Lep preostanek počitniških dni.

Mateja Modrijan, ravnateljica

Dostopnost