V sklopu praznovanja slovenskega kulturnega praznika smo učiteljice slovenščine organizirale IZBOR NAJLEPŠE SLOVENSKE BESEDE. K sodelovanju so bili povabljeni vsi učenci in zaposleni na OŠ Miroslava Vilharja Postojna.

V nabiralnik na vhodu je prispelo čez 200 veljavnih glasovnic, na katere je bilo napisanih 56 različnih besed. Največ neveljavnih glasovnic je vsebovalo besedno zvezo (npr. dober dan), nekaj jih je imelo neslovenske besede ali lastna imena.

Po dveh tednih glasovanja se je v ožji izbor (besede z vsaj dvema predlagateljema) uvrstilo sedemnajst besed: DOM, DOMIŠLJIJA, DRUŽINA, HRANA, IMENITNO, LJUBEZEN, MAVRICA, MIR, NARAVA, NOGOMET, PRIJATELJ, PRIJATELJSTVO, PROSIM, RADOST, SRCE, SREČA, ŠOLA. Med temi besedami smo v zadnjem tednu iskali zmagovalko. Učence smo povabili na ponovno glasovanje.

Za najlepšo slovensko besedo je bila izbrana beseda LJUBEZEN. Zmagovalka je prejela 31 glasov, na drugo mesto se je uvrstila beseda DRUŽINA (21 glasov), tretje mesto pa si delita besedi PRIJATELJSTVO in SREČA (12 glasov).

Učenci vseh generacij so z veseljem sodelovali s svojimi predlogi. Izbrane so bile same lepe besede, ki kažejo, da vrednote na naši šoli niso pozabljene.

Maja Mihelj, učiteljica

Dostopnost