Daily Archives: 1. 4. 2019

Obvezni izbirni predmeti 2019/2020

Spoštovani starši, učenci 7., 8. in 9. razreda.

Tudi letos bo potekal vnos in izbira obveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto – 2019/20 preko eAsistenta.

Pozorno preglejte predstavitve izbirnih predmetov in v naslednjih dneh, ko bo aplikacija v eAsistentu za izbiro odprta, označite izbirni(a) predmet(a).

Med 8. 4. in 12. 4. 2019 bo aplikacija v eAsistentu odprta za izbiro in takrat označite (rangirajte – razvrstite od prvega do zadnjega mesta) izbirne predmete.

Še vedno velja, da učenec izbere najmanj 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Ostale izbire bodo upoštevane kot rezerva, če se skupina na osnovi prve izbire ne bo oblikovala.

Navodila za izpolnjevanje (rangiranje) izbirnih predmetov bodo napisana na portalu. Učenci, ki boste namesto izbirnih predmetov uveljavljali glasbeno šolo imate na strani za izbiro tudi to možnost. V primeru (izključno), da nimate dostopa preko eAsistenta, se učenci glede izbire obrnejo na šolsko svetovalno službo.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7. RAZRED

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 8. RAZRED

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 9. RAZRED

Šolski parlament

Letošnja tema šolskih parlamentov je »Šolstvo in šolski sistem«. O tej temi je naš šolski parlament odlično argumentiral na regijskem srečanju šolskih parlamentov, ki je potekalo 25. 3. v Cerknici. Na srečanju smo predstavili sklepe in stališča, ki smo jih sprejeli na medobčinskem sestanku. Tega je v februarju gostila prav naša šola.

Kot odlična parlamentarka se je izkazala učenka Lara. Skupaj z Amirjem iz Cerknice in s predstavniki iz Logatca, bo zastopala notranjsko-kraško regijo na nacionalnem parlamentu, ki bo potekal, 8. 4. 2019, v državnem zboru v Ljubljani.

Želimo ji argumentirane in zanimive debate!

učenka Tina iz 9. r.