Spoštovani starši in učenci!

Pa je pred nami konec šolskega leta. Kljub počitnicam je potrebno načrtovati delo v naslednjem šolskem letu. Seznam delovnih zvezkov, učnih pripomočkov in učbenikov je že na spletni strani naše šole Vse za šolo 2022/2023 ali pod zavihkom Knjižnica – Učbeniški sklad. Večina vas je gradivo verjetno že naročila/kupila v predlaganih knjigarnah.

Učbenike boste učenci dobili iz učbeniškega sklada v šoli v začetku novega šolskega leta. Starše učencev, ki se boste odločili za nakup učbenikov, pa prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov knjiznica.vilhar@miroslav-vilhar.si. Ostali učenci pa boste gradivo prevzeli v septembru, učence prvega triletja bo vse gradivo (učbeniki in delovni zvezki) čakalo v šoli, saj ga financira MIZS.

Do takrat pa uživajte v poletju!

Knjižničarke OŠ Miroslava Vilharja Postojna

Dostopnost