Sreda, 1. 9. 2021

Začetek pouka za učence od 2. do 9. razreda bo ob 8.20. Učenci se zberejo:

2. razred                    na zelenici pri vhodu v prvo triletje

3. razred                    na igrišču za šolo

4., 5.  razred              na ploščadi pred šolo

6. – 9. razred              na trgu pred knjižnico

NIS 1. – 9. razred       desni vhod v šolo

PPVI                            OŠ Antona Globočnika Postojna (vhod prvo triletje)

Učenci POŠ Hruševje se zberejo na dvorišču šole v Hruševju.

Vsi učenci ob vstopu v šolo in v skupnih prostorih šole obvezno uporabljajo obrazno masko, učenci od 6. razreda dalje pa tudi v oddelku. Na avtobusu je obrazna maska obvezna za vse učence. V šolo prihajajo samo zdravi učenci. 

Za vse učence rednega programa bo pouk potekal do 12.40, za učence prilagojenega in posebnega programa pa po urniku. Prvi dve šolski uri sta namenjeni oddelčni skupnosti.

Učenci naj s seboj prinesejo zvezek, pisalo in šolsko torbo. Prvi šolski dan ne bo preobuvanja. 

Jutranje varstvo, malica, kosilo in podaljšano bivanje bo potekalo po urniku.

Učenci, ki bodo 1. šolski dan sami odhajali iz podaljšanega bivanja morajo imeti uro odhoda in dovoljenje za odhod napisano na listu, ki ga oddajo učiteljici podaljšanega bivanja. 

Odvoz šolskih avtobusov bo ob 13. uri v vse smeri. Odvozi kombijev za učence NIS in PPVI bodo po ustaljenih urnikih. 

SPREJEM PRVOŠOLCEV 

Vabimo te na sprejem prvošolcev, ki bo 1. septembra 2021 na šolskem igrišču po naslednjem razporedu:

1. A ob 10.00,

1. B ob 10.15,

1. C ob 10.30.

Sprejem prvošolcev na podružnični šoli v Hruševju bo ob 8.30.

Vodstvo šole

Dostopnost