NARAVOSLOVNI DAN – Rakov Škocjan

Učenci 9. razreda se bodo v četrtek, 1. 10. (9. c in deloma 9. a) oziroma v  petek, 2. 9. (9. b in deloma 9. a) 2020, udeležili naravoslovnega dne Rakov Škocjan. Zbor učencev bo ob 8. 10 na parkirišču pri pokopališču v Postojni, odhod avtobusa je ob 8.20.

Ob prihodu v Rakov Škocjan bo sledil vodeni ogled. V Postojno se bomo vrnili predvidoma ob 12.45.

Cena ekskurzije znaša 2 evra za vodeni ogled in stroške prevoza. V primeru, da stroškov ne bi mogli pokriti sami, vam lahko pomaga šolski sklad. Učenci prejmejo šolsko malico, kosilo je za naročene učence.

Pripomočki: mapa, pisalo primerna obleka in obutev, sredstvo proti klopom, dežnik,

Vodja ND: Damijana Pecman

KULTURNI DAN – Začetki slovenske književnosti in Krka

Učenci 9. razreda se bodo v četrtek, 1. 10. (9. b in deloma 9. a), oziroma v  petek, 2. 9. (9. c in deloma 9. a) 2020, udeležili ekskurzije na Dolenjskem. Obiskali bodo Rašico, Muljavo in izvir Krke. Zbor učencev bo ob 7.50 na parkirišču pri pokopališču v Postojni, odhod avtobusa je ob 8.00.

Ob prihodu na Rašico bo sledil voden ogled Trubarjeve domačije. Sledil bo vodeni ogled Krške jame in izvira Krke in nato ogled Jurčičeve rojstne hiše na Muljavi. V Postojno se bomo vrnili predvidoma 14.30.

Cena ekskurzije znaša 8,5 evra za vodene oglede, (Trubarjeva domačija, Krška jama, Muzej na prostem Muljava) in stroške prevoza. V primeru, da stroškov ne bi mogli pokriti sami, vam lahko pomaga šolski sklad.

Učenci prejmejo šolsko malico, kosilo je za tisti dan odpovedano.

Pripomočki: mapa/podloga za učni list, pisalo, beležka

Vodja KD: Andreja Blažič Klemenc

 

Dostopnost