Neobvezni izbirni predmeti 2020/2021

Spoštovani starši!

Tudi v šolskem letu 2020/2021 bomo v razširjenem delu predmetnika za osnovne šole izvajali neobvezne izbirne predmete (NIP). Gre za nabor predmetov, ki jih učenci sicer izberejo prostovoljno, po izboru pa jih morajo obiskovati najmanj eno šolsko leto.

Glede na naše možnosti in v skladu z normativi ponujamo:

na matični šoli: italijanščino, šport, tehniko

na podružnici v Hruševju: italijanščino in šport.

Obisk pouka neobveznih izbirnih predmetov je obvezen in se ocenjuje s številčnimi ocenami. Neobvezni izbirni predmeti se izvajajo predvidoma 6. in 7. šolsko uro oz. strnjeno po več ur skupaj.

O izbiri dobro premislite, saj naknadne spremembe včasih niso mogoče.

Izbira NIP bo potekala preko eAsistenta. Med 2. 6. in 9. 6. 2020 bo v eAsistentu odprta aplikacija za izbiro.

V tem terminu lahko označite kateri NIP bo obiskoval otrok. V primeru, da ne bo obiskoval nobenega, morate obvezno označiti tudi to izbiro (ne bo obiskoval/a).

Več informacij – neobvezni izbirni predmeti 2020/2021 (klikni na povezavo) 

Mateja Veber, pomočnica ravnateljice