Razredniki in sorazredniki

 

RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK MATIČNA UČILNICA
1. a

Katja Hrenovec

strokovna delavka: Anita Furlan

/ 1. a (podpritličje)
     
1. b

Suzana Krečič

strokovna delavka: Anita Furlan

/ 1. b (podpritličje)
     
1. c

Andreja Likon Turk

strokovna delavka: Rebeka Iskra

/ 1. c (podpritličje)
     
1. h

Veronika Biščak

strokovna delavka: Martina Žnidaršič

/ POŠ Hruševje
     
2. a Mirjam Likar / 2. a (podpritličje)
2. b Alenka Počkar / 2. b (podpritličje)
2. c Tjaša Mislej / 2. c (podpritličje)
2. h  Neža Baraga   POŠ Hruševje
3. a Mojca Klanjšek / 3. a (podpritličje)
3. b Andrejka Urbas / 3. b (1. nadstropje)
3. c Irena Šajn / 3. c pritličje
3. h Mateja Bušen / POŠ Hruševje
4. a Klavdija Novak / 4. a (1. nadstropje)
4. b Nuša Plut / 4. b (1. nadstropje)
4. c Anica Bratina Klun / 4. c (1. nadstropje)
4. h Tina Mrše Skvarča / POŠ Hruševje
5. a Bojana Kobe / 5. a (1. nadstropje)
5. b Stanka Franko / 5. b (1. nadstropje)
5. c Jana Čeč Turk / 5. c (1. nadstropje)
5. h Nadja Petrovčič / POŠ Hruševje
6. a Alenka Valenčič Mirko Valenčič  SLO 1
6. b Karmen Vidmar Dušan Bajec ANG 2
6. c Andreja Blažič Klemenc  Saša Sašić ANG 1
6. d Mateja Penko   SLO 2
7. a Maja Mihelj  Mateja Modrijan  SLO 1
7. b Andreja Ercigoj  Tina Šabec ZBO
7. c Klavdija Modic  Romana Premrov  MAT 1 
8. a Mojca Benčina Irena Škrabec LUM
8. b Mateja Veber Tjaša Kokanovič  TIT
8. c Barbara Vogrinec Jesenšek Jan Jenček GEO
9. a Dolores Palinkaš Damijana Pecman GUM
9. b Matej Rebec    NAR 2 
9. c Martina Debevec Grossi  Darja Debevec  ZGO
9. d  Branka Škrlj Barbara Oražem Grm  NAR 1 
NIS 1., 2. e Janja Vilar / pritličje
NIS 3. e Saša Pivka / pritličje
NIS 4., 5. e Nika Jerman / 2. nadstropje
NIS 6. e Urška Adamič / 3. nadstropje
NIS 7. e Barbara Švigelj / 2. nadstropje
NIS 8., 9. e Andrej Mihelčič / 2. nadstropje
PPVI I Vesna Turk / OŠ Antona Globočnika
PPVI II Vesna Bunderla / OŠ Antona Globočnika
PPVI III Elizabeta Godeša  / OŠ Antona Globočnika
PPVI IV Mateja Kocjančič /