Dnevni arhiv: 6. 8. 2014

Tretja triada

Starši se lahko vsak mesec seznanite z delom in uspehi svojega otroka na govorilnih urah. Prepričani smo, da boste starši redno prihajali v šolo na pogovor z razrednikom, saj vam to omogoča razpored govorilnih ur v popoldanskem in dopoldanskem času.  Potekale bodo v sobi za pogovore v prvem nadstropju.

Dopoldanske govorilne ure za starše in učence bodo od oktobra do maja enkrat mesečno – vsak prvi teden v mesecu. Dodatne dopoldanske govorilne ure so mogoče ob istih terminih ob vnaprejšnji najavi staršev.

RAZRED RAZREDNIK INDIVIDUALNA GOVORILNA URA
7. a Nejka RITONJA četrtek, 10.15-11.00
7. b Magdalena CEJ četrtek, 9.10-9.55
7. c  Mateja PENKO četrtek, 11.05-11.50
8. a Gregor ANTLOGA torek, 11.05-11.50
8. b  Dolores PALINKAŠ četrtek, 8.20-9.05
8. c  Martina DEBEVEC GROSSI sreda, 8.20-9.05
9. a Barbara VOGRINEC JESENŠEK četrtek, 9.10-9.55
9. b  Alenka POLH četrtek,  9.10-9.55
9. c  Damijana PECMAN ponedeljek, 9.10-9.55

 

NERAZREDNIK INDIVIDUALNA GOVORILNA URA
Mojca ARGENTI
Dušan BAJEC
Andreja BLAŽIČ KLEMENC četrtek, 9.10-9.55
Anica ČELIGOJ
Bojana ČESNIK sreda, 7.30-8.15
Helena DELAK petek, 8.20-9.05
Darja JAKSETIČ sreda, 11.05-11.50
Bojan JOVANOVIĆ četrtek, 10.15-11.00
Vladka KATIČ 1. torek v mesecu, 11.05-11.50, (po predhodnem dogovoru)
Maja MIHELJ četrtek, 10.15-11.00
Romana PREMROV petek, 9.10-9.55
Matej REBEC ponedeljek, 10.15-11.00
Irena REP torek, 8.20-9.05
Franci ŠIMNIC 1. ponedeljek v mesecu, 9.10-9.55, (po predhodnem dogovoru)
Irena ŠKRABEC
Branka ŠKRLJ torek, 9.10-9.55
Mateja VEBER torek, 9.10-9.55
Tjaša ZORE petek, 10.15-11.00

Popoldanske govorilne ure, na katerih so prisotni vsi strokovni delavci, bodo od 17.00 do 18.00enkrat mesečno (razen v februarju) od oktobra do maja. 

PRVO POLLETJE DRUGO POLLETJE
10. 10. 2019 v februarju ni GU
14. 11. 2019 12. 3. 2020
12. 12. 2019 16. 4. 2020
16. 1. 2020 21. 5. 2020

 

Podaljšano bivanje

Starši se lahko vsak mesec seznanite z delom in uspehi svojega otroka na govorilnih urah. Prepričani smo, da boste starši redno prihajali v šolo na pogovor z razrednikom, saj vam to omogoča razpored govorilnih ur v popoldanskem in dopoldanskem času.  Potekale bodo v sobi za pogovore v prvem nadstropju.

Dopoldanske govorilne ure bodo organizirane enkrat mesečno od oktobra do maja, vsak tretji teden v mesecu oz. vsak prvi teden v mesecu (predmetni učitelji). Dodatne dopoldanske govorilne ure so mogoče ob istih terminih ob vnaprejšnji najavi staršev.

SKUPINA RAZRED UČITELJ/ICA INDIVIDUALNA GOVORILNA URA
OPB 1  1. a Nika KARAS torek, 11.05-11.50
OPB 2  1. b in 1. c Neva ULAGA sred, 9.10-9.55
OPB 3  1. c in 2. a Mateja ŽIVEC četrtek, 11.05-11.50
OPB 4 2. a in 2. b Nina MRAK ponedeljek, 11.05-11.50
OPB 5
2. a in 2. c Naja VADNJAL torek, 11.55-12.40
Erika GRŽELJ četrtek, 11.55-12.40
OPB 6 3. a in 3. b Tjaša DERNIKOVIČ četrtek, 11.55-12.40
OPB 7 3. b in 3. c Teja VOLK ponedeljek, 11.55-12.40
Darja DEBEVEC torek, 9.10-9.55
OPB 8
4. a, b, c novi učitelj
Mateja VEBER torek (prvi v mesecu) 9.10-9.55

Popoldanske govorilne ure, na katerih so prisotni vsi strokovni delavci, bodo od 17.00 do 18.00enkrat mesečno (razen v februarju) od oktobra do maja. 

PRVO POLLETJE DRUGO POLLETJE
10. 10. 2019 v februarju ni GU
14. 11. 2019 12. 3. 2020
12. 12. 2019 16. 4. 2020
16. 1. 2020 21. 5. 2020

 

Druga triada

Starši se lahko vsak mesec seznanite z delom in uspehi svojega otroka na govorilnih urah. Prepričani smo, da boste starši redno prihajali v šolo na pogovor z razrednikom, saj vam to omogoča razpored govorilnih ur v popoldanskem in dopoldanskem času.  Potekale bodo v sobi za pogovore v prvem nadstropju.

Dopoldanske govorilne ure bodo organizirane enkrat mesečno od oktobra do maja, vsak tretji teden v mesecu. Dodatne dopoldanske govorilne ure so mogoče ob istih terminih ob vnaprejšnji najavi staršev.

RAZRED RAZREDNIK INDIVIDUALNA GOVORILNA URA
4. a Vera KOGOJ četrtek, 8.20-9.05
4. b Anica BRATINA KLUN ponedeljek, 10.15-11.00
4. c Klavdija NOVAK torek, 11.55-12.40
5. a Bojana KOBE sreda, 11.05-11.55
5. b Stanka FRANKO četrtek, 10.15-11.00
5. c Jana ČEČ sreda, 8.20-9.05

Dopoldanske govorilne ure za starše in učence 6. razreda bodo od oktobra do maja enkrat mesečno – vsak prvi teden v mesecu. Dodatne dopoldanske govorilne ure so mogoče ob istih terminih ob vnaprejšnji najavi staršev.

RAZRED RAZREDNIK INDIVIDUALNA GOVORILNA URA
6. a Simona VAMPELJ četrtek, 11.05-11.55
6. b Andreja ERCIGOJ torek, 10.15-11.00
6. c Mirko VALENČIČ torek, 11.55-12.40
6. d Kamen VIDMAR ponedeljek, 10.15-11.00

Popoldanske govorilne ure, na katerih so prisotni vsi strokovni delavci, bodo od 17.00 do 18.00enkrat mesečno (razen v februarju) od oktobra do maja. 

 

PRVO POLLETJE DRUGO POLLETJE
10. 10. 2019 v februarju ni GU
14. 11. 2019 12. 3. 2020
12. 12. 2019 16. 4. 2020
16. 1. 2020 21. 5. 2020

 

Prva triada

Starši se lahko vsak mesec seznanite z delom in uspehi svojega otroka na govorilnih urah. Prepričani smo, da boste starši redno prihajali v šolo na pogovor z razrednikom, saj vam to omogoča razpored govorilnih ur v popoldanskem in dopoldanskem času. Potekale bodo v sobi za pogovore v prvem nadstropju.

Dopoldanske govorilne ure bodo organizirane enkrat mesečno od oktobra do maja, vsak tretji teden v mesecu. Dodatne dopoldanske govorilne ure so mogoče ob istih terminih ob vnaprejšnji najavi staršev.

RAZRED RAZREDNIK INDIVIDUALNA GOVORILNA URA
1. a Katja HRENOVEC/Anita FURLAN sreda, 11.55-12.40
1. b Alenka POČKAR/Erika GRŽELJ četrtek, 11.55-12.40
1. c Andreja LIKON TUR/Bojana NEGRO četrtek, 11.55-12.40
TJA 1. a Klavdija NOVAK torek, 11.55-12.40
TJA 1. b  Alenka POČKAR četrtek, 11.55-12.40
TJA 1. c  Petra TURK NOVAK sreda, 10.15-11.00
2. a Ana DELAK ponedeljek, 11.55-12.40
2. b Mirjam LIKAR ponedeljek, 10.15-11.00
2. c  Tjaša MISLEJ petek, 11.05-11.50
TJA 2. r. Petra TURK NOVAK sreda, 10.15-11.00
3. a Mojca KLANJŠEK ponedeljek, 11.05-11.50
3. b  Andrejka URBAS sreda, 12.45-13.30
3. c  Irena ŠAJN sreda, 9.10-9.55
TJA 3. r.  Petra TURK NOVAK sreda, 10.15-11.00

Popoldanske govorilne ure, na katerih so prisotni vsi strokovni delavci, bodo od 17.00 do 18.00, enkrat mesečno (razen v februarju) od oktobra do maja. 

12. 3. 2020

PRVO POLLETJE DRUGO POLLETJE
10. 10. 2019 v februarju ni GU
14. 11. 2019 12. 3. 2020
12. 12. 2019 16. 4. 2020
16. 1. 2020 21. 5. 2020

 

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje Svet staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

ŠOLSKO LETO 2018/2019

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Osnutek zapisnika 3. redne seje

ŠOLSKO LETO 2017/2018

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE

ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE

ZAPISNIK 3. IZREDNE SEJE

ZAPISNIK 4. IZREDNE SEJE

 

Poslovnik Sveta staršev

 

Opravičevanje

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI OTROK OD POUKA
Na podlagi navodil šolske inšpekcije in z namenom, da bi povečali pregled nad odsotnostjo učencev in s tem nad njihovo varnostjo, je vodstvo šole sprejelo določene sklepe glede opravičevanja odsotnosti učencev od pouka, ki veljajo od januarja 2010 dalje.

Starši so dolžni šolo obvestiti o odsotnosti učenca. Praviloma to storijo prvi dan odsotnosti pred začetkom pouka. Odsotnost sporočijo razredniku ali v tajništvo šole. Sporočilo je lahko ustno ali pisno. V primeru, da starši ne sporočijo odsotnosti, šola ne prevzema odgovornosti za varnost učenca.

Učenec je lahko zaradi neodložljivih opravkov (npr. zaradi obiska pri zdravniku) odsoten od pouka tudi posamezno uro pouka ali del dneva. V tem primeru šola dovoli učencu zapustiti pouk samo s pisnim dovoljenjem staršev. Starši morajo v dovoljenju navesti razlog ter dan in uro odhoda učenca iz šole. Pisno sporočilo staršev mora učenec pred odhodom predati učitelju, ki vodi pouk tisto uro, od katere bo učenec odsoten. Pisno obvestilo naj ne bo v beležki, ker ga bo učitelj shranil. Če bi bil učenec zaradi neodložljivega opravka odsoten prvo šolsko uro, lahko odda dovoljenje staršev predhodni dan oziroma lahko starši o odsotnosti obvestijo šolo pred poukom. S pisnim dovoljenjem starši potrdijo, da se strinjajo z odhodom učenca od pouka in prevzamejo odgovornost za njegovo varnost v času, ko ne bo prisoten v šoli.

Če učenec zboli med poukom, lahko zapusti šolo le v spremstvu staršev ali od njih pooblaščene odrasle osebe, ki ga pride iskat v tajništvo šole. Če učitelj ugotovi, da je od pouka odsoten učenec, ki ni sporočil odsotnosti, o tem takoj obvesti tajništvo šole (ali vodstvo ali šolsko svetovalno službo), le-to pa bo o odsotnosti obvestilo starše učenca.

Prosimo, da spremembe sprejmete z razumevanjem in da se ravnate po zgornjih navodilih.
Mateja Modrijan, ravnateljica

e_Redovalnica

V šolskem letu 2014/2015 smo s spletno aplikacijo eAsistent vpeljali novo obliko redovalnice.

Glavni namen je omogočiti učinkovito spremljanje vašega otroka, da ga boste na pravi način motivirali in ukrepali takrat, ko je potrebno in ne takrat, ko je prepozno.

eAsistent vam omogoča celoten pregled nad izobraževanjem vašega otroka za spremljanje dogajanja v šoli pa imate možnost prejemanja SMS in/ali e-mail obvestil.

PRIJAVNICA ZA eASITENT

Več podrobnosti dobite na spletni strani eAsistent.