Vizitka

Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna

naslov: Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna, Slovenija    

telefon: + 386 5 7000 910    

fax: + 386 5 7000 915          

e-pošta: tajnistvo.vilhar@miroslav-vilhar.si

spletna stran: www.miroslav-vilhar.si

Transakcijski račun: 01294-6030675691
Matična številka: 5496837
Identifikacijska številka za DDV: 92694969 – šola ni davčni zavezanec

Podružnici:
Podružnična šola Hruševje
Podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom

RAVNATELJICA: Mateja MODRIJAN, telefon: + 386 5 7000 911

e-pošta: mateja.modrijan@miroslav-vilhar.si

POMOČNICI RAVNATELJICE: Darja DEBEVEC, Mateja VEBER, telefon: + 386 5 7000 912

e-pošta: darja.debevec@miroslav-vilhar.si

e-pošta: mateja.veber@miroslav-vilhar.si

TAJNIŠTVO: Edita ČEPIRLO, telefon: + 386 5 7000 910

RAČUNOVODSTVO: Karmen TURK, Milena FRANK, ANA MARIJA TOMŠIČ:

telefon: + 386 5 7000 913

SVETOVALNA SLUŽBA:      

psihologinja: Barbara ORAŽEM GRM, telefon: + 386 5 7000 916

pedagoginja: Nevija KRANJC RITONJA , telefon: + 386 5 7000 916

inkluzivna pedagoginja: Maja JULARIĆ, telefon: + 386 5 7000 919

KUHINJA: Jana ŠANTELJ, Kristina KAPELJ SIRNIK, telefon: + 386 5 7000 918

KNJIŽNICA: Janja KOLAR, Barbara SEMOLIČ, Nina Mrak telefon: + 386 5 7000 921